https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Financien-Cultuur-Bestuur-en-Economie-FCBE-1/2017/28-juni/13:00/PS120717-FCBE280617-2017-801-Prov-bijdrage-Kunstijsvoorziening-Drenthe-3bijl.pdf