Hieronder vindt u een overzicht van de mensen uit het bestuur en overige functies waar u terecht kunt voor vragen en/of informatie over onze vereniging.

IJSHAZEN

Bestuur

Voorzitter
Wilmar Everts  voorzitter 0653571638 Klik hier om de voorzitter te mailen

Secretaris

Gerlof van de Hoeve Klik hier om de secretaris te mailen

Penningmeester
Walraad van Dalen  Klik hier om de penningmeester te mailen

 

Vertrouwens contactpersoon

Annelie Stolhof 0652150329  Klik hier om Annelie te mailen

Ledenadministratie 
Els van der Vegt Klik hier om Els te mailen

 

Kleding
Peter van der Voordt   0622379860 kleding@ijshazen.nl

 

 

Onze trainers zijn over het algemeen gediplomeerde trainers. De trainer gaat met plezier en een dosis inzet en kennis aan het werk om samen met de schaatser aan de techniek en de conditie te werken om zo tot een betere prestatie en een hoger niveau te komen. Er wordt getraind in overzichtelijke groepen in verschillende niveaus.

De trainers zijn vaak als coach tijdens de wedstrijden actief.

IJSHAZEN

Trainers

 Hilco Pekel
De Vijzel 13
7914 NE Noordseschut
0528 344149
hilcopekel@home.nl

Jaap Dekker
Klaverpad 12
7921 LP Zuidwolde
0528 361 888
jmdekker@gmail.com

Jorn Stolhof
Rozenstraat 28
7906 KS Hoogeveen
0634050747
jornstolhof@gmail.com 

Gedragsregels begeleiders in de sport

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatie middel dan ook.

7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

8. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.

11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Deze Gedragsregels begeleiders in de sport zijn vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 15 november 2011.

 

 Jan Mulder
Stofakkers 69
7963 AM Ruinen
0622621502 / 0522472399
janbetsymulder@gmail.com

Andre Lucas
Mantingstraat 94
7908 AZ Hoogeveen
0528-221901
a.w.lucas@ziggo.nl

Kirsten Soer
Poolster 5
7904 CS Hoogeveen
0528269178
kirstensoer13@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schaatstrainingsvereniging de IJshazen heeft voor haar leden een uitgebreid aanbod clubkleding voor zowel het schaatsen, skeeleren als ook het fietsen.

 

In de IJshazen kleding ben je herkenbaar als lid van de vereniging en draag je bij aan de zichtbaarheid van onze vereniging op de ijsbaan, de skeelerbaan

het natuurijs en op de weg. Wij zouden dan ook graag zien dat al onze leden tijdens de sportieve activiteiten de clubkleding dan ook dragen.

IJSHAZEN

Kleding

Wij hebben als vereniging drie kleding sponsoren 

Lindenholz schaaten skeelers en rijwielen uit Rouveen


K&D Mechanisatie uit Zuidwolde


BWC Zuiver en zacht water 
voor iedereen uit Ruinen

Dankzij deze sponsoren kunnen wij onze huidige leden voorzien van een mooi schaats/skeeler of fietsjack.

De rest van de kleding kan tegen een gunstig tarief zelf aangeschaft worden.

schaats/skeeler/fietsjack dun

Wielershirt korte mouwen

schaats/skeeler/fietsjack dik

salopette (schaatsbroek met zelen)

wielerbroek kort met zelen

skeelerpak korte mouwen

skeeler broek met zelen