Luitzen Bouma heeft aangegeven om zich dit jaar niet meer op glad ijs te begeven.

Gezien de enorme inzet die hij vanaf de oprichting tot heden voor de IJshazen betekent heeft,

jaren lang heeft hij menigeen het schaatsen bijgebracht.

Heeft het bestuur doen besluiten om Luitzen tot Erelid te benoemen.

Bedankt Luitzen namens alle leden.|