Gebruikers enthousiast over Hoogeveens concept-plan voor ijsbaan/zwembad

Geplaatst op woensdag 13 februari 2019 15:30
  • © Gemeente Hoogeveen

Hoogeveen – De gemeente Hoogeveen werkt aan de realisatie van een ijsbaan en zwembad in Hoogeveen. ‘De plannen hiervoor zijn volop in ontwikkeling. We werken daarbij samen met de toekomstige gebruikers’, stelt een woordvoerder van de gemeente.

Vorige week en dinsdagavond zijn twee informatieavonden gehouden. Hierbij waren circa 30 verschillende schaats- en zwemverenigingen en gebruikersgroepen aanwezig. Ook schaatscoryfeeën Piet Kleine en Jan Bols waren erbij. ‘De circa 60 aanwezigen waren erg enthousiast over het voorliggende plan en de mogelijkheden die het biedt’, aldus de gemeentelijk woordvoerder.

Voorlopig ontwerp

Op dit moment legt de gemeente, samen met de architect, de laatste hand aan het voorlopig ontwerp. ‘Verder zijn we bezig met de selectie van een aannemer voor de bouw en een installateur. We werken dan toe naar een moment waarop we samen met een aannemer de bouwplanning kunnen vaststellen.’

Deze planning is ook de basis voor de gemeente om een gefundeerd verzoek te doen aan de provincie om uitstel van de deadline in de subsidiebeschikking. ‘De provincie heeft Hoogeveen een subsidie van € 5 miljoen toegezegd met als doel: ijs in Drenthe.’

De gemeente stelt dat door inwoners en bedrijfsleven wordt er in totaal € 5,51 mln. bijgedragen in een obligatielening. ‘Deze ‘sponsorbijdrage’ geeft aan dat de maatschappelijke betrokkenheid in Hoogeveen en omstreken erg groot is.’

Definitief besluit

Op 12 juli 2018 heeft de gemeenteraad van Hoogeveen ervoor gekozen om de bouw van de kunstijsbaan van Hoogeveen te combineren met de bouw van het nieuwe zwembad. De gemeenteraad heeft hiervoor een aanvullende investering van 16 miljoen euro beschikbaar gesteld waardoor alle kaders en besluiten beschikbaar zijn gesteld om dit project te gaan realiseren.

In het najaar van 2018 is het RKC-rapport naar de ijsbaan-zwembad afgerond en is een definitieve keuze genomen over het type zwembad. Op basis van deze besluitvorming zijn alle seinen op groen gezet voor het project.

Als het college binnen de door de gemeenteraad gestelde kaders en voorwaarden blijft vindt er geen besluitvorming meer plaats en is de nieuwe accommodatie in 2021 gereed voor gebruik.