Door te surfen in het linker menu kunt u alle relevante informatie vinden over onze vereniging. Mocht u hierna nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met een van onze (bestuurs)leden. Wij helpen u graag verder.

Privacy policy Schaatstrainingsvereniging De IJshazen

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden.

De IJshazen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikt maakt van de diensten van De IJshazen, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een aanmeld formulier op de website aan De IJshazen verstrekt. Wij als vereniging verklaren dat wij alleen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. De IJshazen verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, adresgegevens, tel.nr, e-mailadres, rekeningnr.

Waarom De IJshazen gegevens nodig heeft.

De IJshazen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post ) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Hoelang De IJshazen uw gegevens bewaart.

De IJshazen bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden vernietigd als de overeenkomst wordt beëindigd, met inachtneming van de fiscale bewaarplicht.

Gegevens delen met anderen.

De IJshazen verklaren dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor we ze hebben gekregen.  Tevens verklaren wij dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Beveiliging.

De IJshazen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens  opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren, tevens is het beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord. Echter de papieren aanmeld gegevens liggen veilig bij elkaar maar niet achter slot en grendel.

Overig.

Wij als vereniging  vragen vooraf geen toestemming voordat we leden benaderen via digitale marketing, doch alleen specifieke informatie voor leden wordt doorgezonden. De IJshazen vragen vooraf geen toestemming voor het plaatsen van foto’s en/of video’s op de website en de diverse soorten van sociale media. Wanneer er bezwaar is tegen het weergeven van foto’s en/of video’s kan dit kenbaar gemaakt worden bij de secretaris.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet  goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door De IJshazen verzamelde gegevens neem dan contact op met De IJshazen, aan het adres van de secretaris.

 

Namens het bestuur van De IJshazen,

© 2010, Schaatstrainingsvereniging de IJshazen | All rights reserved | Webworks by TLN Webdesign